Dantumadiel Cup

Algemeen Regelement

 1. De commissie "Jeugdzaalvoetbal Dantumadiel" is de vertegenwoordiging van de voetbalverenigingen in de gemeente Dantumadiel.
 2. De commissie draagt zorg voor de organisatie van een volwaardige zaalvoetbalcompetitie voor de jeugdafdelingen van de aangesloten verenigingen.
 3. De kosten die de jeugdzaalvoetbalcompetitie met zich meebrengt worden gedragen door alle aangesloten verenigingen.
 4. De verenigingen verklaren zich bereid hun medewerking te verlenen bij zowel het sportieve als organisatorische deel van de competitie.
 5. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de mate van deskundigheid van leiders, grensrechters, ordediensten en scheidsrechters.
 6. Spelers en begeleiding dienen zich te houden aan het sporthalreglement en de commissiereglementen.
 7. De wedstrijdleiding en de ordediensten hebben het recht om spelers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden en de toegang tot de sporthal te ontzeggen.
 8. Bij geschillen beslist de commissie.
 9. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vermissing en/of vernieling van voorwerpen van spelers en/of begeleiding.
 10. Spelers en functionarissen gaan zonder voorbehoud akkoord met de reglementen en verplichten zich daarmee de regels na te leven.
 11. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de commissie.
 12. De wedstrijdleiding en de ordediensten hebben het recht om het desbetreffende team wat zich misdragen heeft (inclusief ouders of leider) te melden bij de K.N.V.B.